PIBWL presents:

Armoured locomotives of Polish trains 1918-1926.

Part I - Part II - Part III - Locomotive Ti3

Lokomotywy polskich pociągów pancernych 1918-26

Część I - Część II - Część III - Lokomotywa Ti3


[ Main page ] [ Polish armour / Polish armoured trains ] [ Polish armoured units ] [ Steel Panthers page ]    Michal Derela, 2000
[ Strona główna ] [ Polska broń pancerna / pociągi pancerne ] [ Oddziały pancerne ] [ Strona Steel Panthers ]

This was the page: Unidentified locomotives of Polish armoured trains 1918-26.
Thanks to the readers, these locomotives have been identiftied.

To była strona: Niezidentyfikowane lokomotywy polskich pociągów pancernych z okresu 1918-26.
Dzięki pomocy czytelników, lokomotywy te zostały z identyfikowane.


1.
Locomotive of 'Danuta', 1919.
'Danuta' A tank locomotive series 229 of the armoured train "Danuta", 1919, with different armour style.

Lokomotywa pociągu pancernego "Danuta", 1919 - lokomotywa serii 229 z innym typem opancerzenia.
'Wawel' train locomotive?..
On the right - the locomotive of the same type of the armoured train "Wawel" (?)
Po prawej - lokomotywa tego samego typu pociągu pancernego "Wawel" (?)


2.

This locomotive has been indentified as Austrian series 180.5 (Polish Tw11) - see it here.

Lokomotywa została zidentyfikowana jako austriacka seria 180.5 (polska Tw11) - zobaczcie ja tutaj.

3.

This tank locomotive has been indentified as Austrian series 97 (Polish Tkh12) - see it here.

Lokomotywa została zidentyfikowana jako austriacka seria 97 (polska Tkh12) - zobaczcie ja tutaj.

4.
Lokomotywa pociągu 'Danuta'?
This locomotive, described as a locomotive of the Polish train "Danuta" in one book, was identified as ...the Chinese tank locomotive DB1 series (1'C'2T / 2-6-4), of the Japanese armoured train in Manchuria :-)

Ta lokomotywa, opisana książce jako lokomotywa pociągu pancernego 'Danuta', została w końcu zidentyfikowana jako ...chiński tendrzak serii DB1 (1'C'2T) z japońskiego pociągu pancernego w Mandżurii :-)

5.
Zagonczyk

Kaniow Above: a partially armoured locomotive of "Zagonczyk" train, most probably Prussian series G3 (Polish Th1)

Powyżej: Lokomotywa pociągu 'Zagończyk', najprawdopodobniej pruskiej serii G3 (polska Th1).

Right: the same type locomotive, of "Kaniow" train.

Po prawej: lokomotywa tego samego typu, pociągu 'Kaniów'

6.
Hallerczyk
A locomotive of the armoured train "Hallerczyk", 16 Sept 1920, most probably Prussian G54 series (Polish Ti4).

Lokomotywa pociągu "Hallerczyk", 16 września 1920 r -najprawdopodobniej pruskiej serii G54 (polskiej: Ti4)

7.
Listowski
The armoured train "General Listowski" with a armoured locomotive series O - identified now.

Zidentyfikowana już lokomotywa pancerna serii O pociągu "Generał Listowski", wrzesień 1920 r.

Our special thanks to Johann Blieberger for great help.


[ Main page ] [ Polish armour / Polish armoured trains ] [ Polish armoured units ] [ Steel Panthers page ]

Mail me with any comments, pictures or information!.

Napiszcie! jeśli macie jakieś informacje lub inne zdjęcia.